Djurskyddsfrågor

De flesta människor är överens om att djuren ska ha drägliga levnadsförhållanden. För att säkerställa att detta efterlevs har Sverige en lag som reglerar djurskyddsfrågor. Sedan år 2009 är det länsstyrelsen i varje län som har det yttersta ansvaret att reglerna följs. Det innebär att om du som privatperson ser eller anar missförhållanden är det till länsstyrelsen som du ska vända dig. De har sedan skyldighet att kontrollera hur djuren på den angivna adressen har det. Varje länsstyrelse eller kommun har flera djurskyddshandläggare som arbetar med att se till att lagarna efterföljs.

Olika sätt att skydda djuren

Hur arbetet med djurskydd ser ut kan vara väldigt olika. Begreppet ska inte förväxlas med det engelska “animal welfare” som är ett smalare begrepp. Inom det svenska djurskyddet ingår djurvälfärd. Djurskyddsfrågor omfattar till största del våra tamdjur men i vissa fall också vilda djur. Ett exempel på ett närliggande ämne som inte ingår i djurskyddet tas upp i artikeln “överdriven utfordring av vilt förändrar naturmiljön och kan orsaka obalans”. Mer allmänna frågor liknande den i artikeln och som rör natur, miljö och djur hanteras istället av miljö och hälsa. Om du känner dig osäker på var du bör vända dig i ett speciellt fall, kan du alltid höra av dig till växeln i din hemkommun.

Lagen lex Lindgren

Djurskyddet har sin början i 1800-talets England där bland annat djurskyddsföreningar startades. Ur detta har sedan lagar och regler uppkommit. Den svenska djurskyddslagen kallas ibland för lex Lindgren eftersom dåvarande statsministern Ingvar Carlsson överlämnade lagen till författaren Astrid Lindgren på hennes 80 årsdag år 1998. Astrid Lindgren hade då länge engagerat sig för djurens välfärd. Lagen gäller än idag och omfattar tamdjur samt försöksdjur. Lagen omfattas av djurskyddsförordningen som utformas av regeringen och i denna finner du också råd från Jordbruksverket. Sammanfattningsvis säger lagen att alla djur ska behandlas väl, skyddas mot sjukdom och onödigt lidande samt ha möjlighet att leva så naturligt som möjligt.

magazinum