Lantmännen

En av de största medlemmarna i LRF är Lantmännen. Lantmännen är i sin tur en ekonomisk förening som ägs kooperativt av 29 000 svenska bönder. Kooperativet har drygt 10 00 anställda, och är i och med det en av de största koncernerna i Norden inom livsmedel, energi och lantbruk. Deras omsättning år 2014 var 33 miljarder kronor, och de är verksamma i drygt 20 länder.

Koncernen består av en rad mindre, lokala föreningar. Dessa hade tidigare helt enkelt haft ett nära samarbete i vad som kallades Svenska Lantmännen, men år 2001 bildade man den ekonomiska föreningen Lantmännen genom att slå ihop alla dessa lokalföreningar. De olika regionala och lokala föreningarna började bildas runt om i Sverige under den andra halvan av 1800-talet, och dessa slogs ihop till den första centralföreningen år 1895, i Skaraborgs län. År 1905 bildades sedan Svenska Landtmännens riksförbund, med landshövdingen Hugo Hamilton i spetsen som ordförande. Föreningen hade vid bildandet sju länsorganisationer som medlemmar.800px-Getreide

Enligt dem själva är Lantmännens huvudsakliga uppgift att ”tillhandahålla medlemmarna utsäde, gödsel, växtskydd och foder”, liksom att ”ta emot, lagra och förädla det som lantbrukarna odlar”. Lantmännen är till exempel den absolut största uppköparen av spannmål i Sverige, och de livsmedel de säljer baseras också i huvudsak på spannmål. Några exempel på de varumärken som Lantmännens produkter säljs under är AXA, Kungsörnen, Go Green, Hatting, Gooh, Korvbrödsbagarn och Start.

Lantmännen har utvecklat sin egen märkning på den mat deras medlemmar och ägare odlar och som de förädlar. De kallar den för den ”Gröna grodden”, och den har utformats som en stiliserad grön grodd. Sloganen som Lantmännen marknadsför tillsammans med den gröna grodden är ”Bra mat från Lantmännen”, och med det vill de understryka att bönderna i Lantmännen arbetar och odlar på ett hållbart och, enligt dem själva, ansvarsfullt sätt. Om du har hittat en produkt från Lantmännen som du vill använda, och letar efter recept som innehåller just det, kan du gå in på Matklubben.se.

Förutom sin huvudsakliga uppgift sysslar Lantmännen också med försäljning av skogs-, entreprenad- och jordbruksmaskiner. En del av deras verksamhet är också dedikerad till forskning och utveckling av jordbruket.

magazinum