LRF

LRF är en förkortning för Lantbrukarnas Riksförbund som bildades år 1971 genom två lantbruksorganisationer. LRF är en politiskt och religiöst obunden intresseorganisation för företagare inom jordbruk, skogsbruk, hästnäring, trädgårdsnäring som har sin bas på landsbygden, t.ex. landsbygdsturism, entreprenad och livsmedelsförädling. LRF har ca 170 000 medlemmar som driver ca 70 000 företag med landsbygden som utgångspunkt. De gröna näringarna svarar för ca 4% av Sveriges BNP (bruttonationalprodukt). LRF är organiserade i kretsar som i sin tur är organiserade i länsförbund. De flesta av de större bondekooperativa företagen (ekonomiska föreningar), t.ex. ARLA, Södra skogsägarna och Lantmännen är medlemmar. LRF bedriver påverkansarbete i syfte att främja landsbygdsutveckling och småföretagande. Inom LRF finns flera olika branschråd, t.ex. LRF Mjölk, LRF Häst, LRF Skog. LRF driver även ett antal dotterbolag som levererar service och tjänster i olika former till medlemmarna, t.ex. LRF Samköp, LRF Försäkring. En bra sammanfattande beskrivning av LRF Allt om LRF som visar det övergripande syftet, fokusområden samt verksamhet, kan du läsa på LRF-dialogen.

LRF Häst

LRF Häst är ett branschråd. Lönsamhet, attityd och förenklat hästföretagande är rådets fokus. LRF Häst samlar branschorganisationer och arbetar med företagsutveckling och politisk påverkan som berör hästföretagandets villkor och förutsättningar. Den moderna hästnäringen sysselsätter idag ca 30 000 personer (direkt och indirekt sysselsättning). Sportdisciplinerna är basen, alltifrån trav-, galopp- och ridsport till de mer moderna tävlingsdisciplinerna Western och Island, men under de två senaste decennierna har det vuxit fram nya företag inom landsbygdsturism, turridning etc. Ridsporten är en av Sveriges största idrotter med ca 700 000 utövare. Det är den största tjejidrotten. Flera hästtech-bolag har vuxit fram under senare år, t.ex. olika appar och hemsidor med råd, tips och idéer för att tillgodose det stora behovet av information som finns inom hästsektorn. Hästutbildningar har blivit väldigt populära och sedan mitten av 1990-talet finns det utbildningar inriktade på hästsektorn inom gymnasiet, yrkeshögskola, folkhögskola och universitet. Utbudet av kortare kurser och distansutbildningar med olika inriktningar är i ständig tillväxt, se Hästutbildningar. Inom ramen för LRF Häst samlas således företrädare för olika discipliner och hästföretag för att gemensamt arbeta för att stärka utvecklingen av den svenska hästnäringen.

Intresset för hästsport och hästar har ökat kraftigt alltsedan början på 1970-talet. Enligt olika bedömningar som gjorts finns det i nuläget fler än 300 000 hästar i Sverige. En av de discipliner och raser som har högst tillväxt det senaste decenniet är islandshästar. Förutom att de används för tävling och fritidsridning är de väldigt populära för turridning och mycket lämpade för “prova-på”-ridning” för första gången, seislandshästar. Eftersom islandshästar är relativt små så är de ofta den första bekantskapen för vuxna som inte tidigare har ridit. Du hittar sadlar och utrustning till islandshästar hos hestbolaget.se som erbjuder det mesta du behöver till din islandshäst.

magazinum