LRF Konsult

LRF Konsult är ett av LRF: s sju dotterbolag och ett redovisningsföretag med omkring 600 auktoriserade redovisningskonsulter. Det gör LRF Konsult till största redovisningsföretaget i Sverige sett till antalet sysselsatta redovisningskonsulter.

 

Medlem i SRF
LRF Konsult är medlemmar i SRF. SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, är den äldsta och ledande branschorganisationen för Auktoriserade Redovisningskonsulter.

Redovisningskonsulterna är auktoriserade. De har en gedigen ekonomisk utbildning och lång praktisk erfarenhet i ryggen. De har också ansvarsförsäkring, kvalitetskontroll och ser till att fortbilda sig. Vilket gör att kunderna, företagarna i LRF Konsult får en trygg och seriös samarbetspartner.

Forest dawn

Forest dawn

 

LRF Konsult – affärsidé
LRF: Konsults affärsidé är att utveckla och sälja tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling för att förenkla tillvaron för ägarledda företag på de områdena. Med en bred och djup kompetens stärker man och stödjer man utvecklingen av företag och deras ägare. Man är lokalt förankrade vilket innebär att man kan skapa ett starkt engagemang för att arbeta med kunder och samarbetspartners. Kundsegmentet utgörs av kundföretag som verkar inom skog och lantbruk, samt övriga företagare som är betjänta av LRF Konsults breda kompetens och samlade erfarenhet.

 

LRF Konsult – fastighetsförmedling
LRF Konsult är även landets största förmedlare av skog- och lantbruksfastigheter. Det innebär att spekulanter som speciellt är intresserade av jakt får möjlighet att finna en fastighet som har jakträttigheter. Eftersom LRF Konsult även har lokal förankring är det förmodligen också möjligt att komma i kontakt med olika jaktlag i närområdet. Hos LRF Konsult får både säljare och hågade spekulanter hjälp. Då det handlar om att köpa en skogs- eller lantbruksfastighet erbjuder LRF Konsult spekulanterna rådgivning med upprättande av köp- och investeringskalkyler. Man erbjuder även värdering av fastigheter. Något som ibland kan vara besvärligt är att markeringen av markgränser vid skogsskiften kan vara otydliga.

LRF Konsult kan bland annat bistå med att upprätta en skogsbruksplan. En tjänst som den nyblivna skogsägaren har stor nytta av.

magazinum