LRF

LRF, Lantbrukarnas riksförbund, är en partipolitiskt obunden organisation. LRF är en intresse- och företagarorganisation för företagare inom bland annat jordbruk och skogsbruk. Mer generellt organiserar man företagare även inom trädgårdsnäringen och de som har sin bas i landsbygden.

 

LRF – sju dotterbolag
Under sina vingar har LRF sju dotterbolag. LRF Konsult som är ett rådgivnings- och redovisningsföretaget. Sigill Kvalitetssystem som arbetar med certifieringar.

LRF Försäkring – ett eget försäkringsbolag. Inköpsföretaget LRF Samköp. Macklean Strategiutveckling som bistår med strategisk utveckling. Likaså är LRF Media ett av dotter bolagen. Man ger ut omkring 40 olika tidningar och magasin varav veckotidningen Land, har en upplaga på 229 000. Vilket gör den till en av Sveriges största veckotidningar.

Man har också ett hotell- och konferensföretag, Sånga-Säby Hotell & Konferens.

som är belägen på Sånga-Säby Herrgård i Sånga socken på Färingsö i Ekerö kommun. Det är på Sånga-Säby som LRF har sina rötter.LRF 2

 

Uppdrag, vision och värdegrund
LRF har en tydlig vision. Deras arbete utgår från och anger riktningen för deras arbete. Visionen innebär att LRF får landet att växa genom att de gröna näringarna har en nyckelroll i det hållbara samhället. Samtliga medlemmar är delaktiga i arbetet med att förverkliga LRFs vision.

LRF: s uppdrag är uppdelat i fem punkter: Det åligger LRF att ge högsta prioritet åt de politiska förutsättningarna för den gröna näringen. LRF ska också verka opinionsbildande för den gröna näringen. LRF ska öka attraktionskraften så att ungdomar väljer att göra sina studie- och yrkesval i den gröna näringen. LRF ska ge sina medlemmar stöd i utvecklingen av deras företag. LRF ska prioritera lokalt arbete där kunskap och kompetens kan erbjudas på ett spännande och kreativt sätt på för ändamålet lämpliga mötesplatser.

LRF: s värdegrund utgör står på fem ben: Ansvarstagande då man verkar för en hållbar samhällsutveckling. Trovärdighet genom kompetens och transparens samt respekt för människor, djur och natur. LRF har en demokratisk grundsyn vari ingår alla människors lika värde. LRF arbetar för att medlemmarnas behov och förväntningar ska infrias genom att skapa de bästa förutsättningar för de som arbetar inom de gröna näringarna, oavsett de är företagare eller anställda. LRF ska värna om sina rötter i den svenska folkrörelsetraditionen. Värden som gemenskap och samverkan står i då i fokus.

magazinum