LRF:s historia

LRF är en landstäckande organisation för alla de i Sverige som är yrkesverksamma inom jordbruk, trädgårdsnäring, skogsbruk och andra nischer som är förknippade med landsbygden. Även turism och livsmedelsförädling på landsbygden kvalar in för ett medlemskap i denna organisation. Lantbrukarnas Riksförbund har närmare 200 000 medlemmar och ser på senare år ett stadigt växande medlemsantal. Till riksförbundet hör sju dotterbolag, varav några säkert är bekanta för allmänheten. Sigill Kvalitetssystem och LRF Försäkring är allmänt kända, medan t.ex. Macklean Strategiutveckling och Stånga-Säby Hotell & Konferens är bolag som nog bara de mer invigda känner till.

Horizontal vivid Norwegian cow on the field background backdrop

Kooperativa företagsstrukturer inom LRF

Organisationer för lantbruksrelaterade aktiviteter fanns redan innan LRF:s grundande år 1971. Sveriges Lantbruksförbund och Riksförbundet Lantbrukets folk delade upp medlemmarna mellan sig, det sistnämnda från 1929 och det förstnämnda från 1940. Behovet av att slå samman organisationerna föll sig naturligt när stabilitet och en stark röst i politiska frågor efterfrågades. I dag ingår runt 90 000 företag i LRF, som är drivna av dess småföretagande medlemmar. Här ingår också flera bondeägda, ekonomiska föreningar som Lantmännen, Arla Foods, Mellanskog och Norra Skogängarna. Om det påverkar någonting för dieseloptimering att samarbeta i ekonomisk föreningsstruktur är oklart, men för de enskilda småföretagarna är den här typen av organisation ett tryggt val. Om vi tar en närmare titt på Arla Foods är detta mejerikooperativ ett känt företag i hela norra Europa. Sex europeiska länder ingår i Arla Foods, bl.a. Sverige, Danmark och Tyskland, och mer än 12 000 mjölkbönder. Det finns alltså ingen anledning till förvåning när namnet Arla dyker upp på ett mjölkpaket i en av Lidls filialer i centrala Berlin.

Historia och framtid för Sveriges landsbygd

LRF’s historia är en spikrak väg genom decennierna. Lantbruk och småföretagande på landsbygden har alltid haft en stark ställning i Sverige. Vi har en enormt stor landsbygd som kräver uppmärksamhet och hållbara strukturer för sin fortlevnad. I dagar av utflyttning är det just lantbruk av olika slag och den egna företagsamheten som kan få människor att se de fördelar som landsbygden erbjuder. Den ekologiska vågen som råder utlöser människors entusiasm för egen odling och naturnära existens, och kanske kan den bidra till att fler unga människor har modet att stanna kvar i regioner som ligger långt från de stora städerna. Det finns goda exempel på en levande landsbygd överallt i vårt land och det faktum att en så stark organisation som LRF stöttar egna initiativ från bönders, lantbrukares och trädgårdsmästares sida pekar på en ljus framtid för hela Sverige. Den som behöver rådgivning i lantbruksrelaterade frågor tar först en titt på LRF:s omfattande hemsida för att eventuellt finna svar på sina frågor där.

magazinum