Tidningen Land

Land är en veckotidning som kommer ut i 48 nummer varje år, och som ges ut av LRF Media, ett dotterbolag till Lantbrukarnas riksförbund. Mediaföretaget har förutom Land runt 40 olika tidningar, tidskrifter och magasin, men Land är den största, då den är en av Sveriges största veckotidningar med sin upplaga på runt 229 000 exemplar.magazines-1108801_960_720

Tidningen vänder sig till både kvinnor och män, liksom till yngre såväl som äldre, men den har en tydlig målgrupp i de som är intresserade av livet på landet och landsbygden. De främsta teman man kommer att hitta i tidningen är således ämnen som kan relateras till att bo på landet, till exempel hus och trädgård, hälsa och medicin, djur och natur och jakt och fiske. Men man hittar också mer allmängiltiga ämnen som mat, resor, kultur, teknik, motor och människor. Även om du inte är medlem i LRF eller bor på landet kan det således finnas gott om innehåll i Land som är av intresse, framförallt om du är villaägare med tomt. Om man till exempel har någon form av intresse av att ta hand om trädgården, att odla och att ta hand om ett växthus, kommer man sannolikt att kunna få många matnyttiga tips i Land.

Det första numret av tidningen kom ut år 1971, men innan dess fanns en föregångare till Land i form av Jordbrukarnas Föreningsblad och RLF-tidningen, som gavs ut mellan 1938 och 1970. Båda dessa publikationer gavs ut av det som då hette Riksförbundet Landsbygdens folk, som alltså senare bytte namn till Lantbrukarnas Riksförbund. Anledningen till att tidningarna slutade ges ut år 1970 berodde inte på att intresset hade svalnat eller att tidningarna inte hade läsare, utan på att man gjorde en sammanslagning av de två, och istället skapade två nya delar, nämligen Land, som beskrivs som en familjetidning, och Land Lantbruk, som snarare är en affärstidning. Land har också fortsatt att utvecklas sedan man gjorde denna sammanslagning och uppdelning, kanske tydligast genom att tidningen har tagit steget in i den digitala världen, och har en hemsida där en stor del av tidningens innehåll kan återfinnas i digital form. Lands chefredaktör och ansvarig utgivare är idag Eva Källström.

magazinum