Vad betyder lantbruket för Sverige?

Förutsättningarna att verka inom jordbruk i Sverige har förändrats kraftigt, av flera orsaker. Stordrift och automatisering har inneburit att det är färre men större aktörer i branschen idag. Samtidigt pågår det en slags motreaktion med små jordbruk som satsar på ekologisk produktion eller på att förädla råvaror som säljs i gårdsbutiker och på marknader. I de flesta länder är jordbruk en fråga om politik. Det är viktigt för ett land att ha ett fungerande lantbruk. I den här texten ska gå igenom några av skälen till varför det är på det viset.

Trygghet i kristid

Sverige kräver krafttag mot inhumna djurtransporter i Europeiska länder och för många av oss svenskar betyder svenskt lantbruk en möjlighet att äta kött som framställts utan onödigt lidande. Alla länder har nytta av att vara mer eller mindre självförsörjande på livsmedel. Det är framförallt viktigt i kristider då vi kanske inte helt kan lita på att produktionen och transporterna kring livsmedel fungerar som de ska. Lantbruket är även en sysselsättningsfråga och en fråga om ifall vi vill att hela Sverige ska leva eller inte. Bra villkor för svenska lantbrukare ger oss dessutom bättre möjligheter att kunna äta bra, närproducerad mat.

Trivs du bäst i öppna landskap?

Om det inte vore för jordbruket skulle vi inte ha särskilt många öppna grässlätter i Sverige idag. Framförallt djurhållning är ett bra sätt att skapa stor biodiversitet och en chans för sällsynta blommor och örter att etablera sig där det annars, förmodligen, skulle växa skog. Gamla slåtterängar och andra betesmarker kan bara bevaras genom arbetsinsatser eller genom att djur får gå där. Denna del av det svenska landskapet speglar vår kulturhistoria genom sina stengärdsgårdar och spår av gamla boplatser. Som markägare kan man idag ofta få bidrag för att bevara det gamla odlingslandskapet som är en del vår biologiska mångfald.

magazinum